Tworzenie programów wdrożeniowych dla Strategii rozwoju miasta do 2030 roku

Opublikowano 8.06.2021

Tworzenie programów wdrożeniowych dla Strategii rozwoju miasta do 2030 roku

Szanowna Pani Prezydent,

organizacje zrzeszone w Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich wyrażają zainteresowanie współpracą przy tworzeniu programów wdrożeniowych dla Strategii rozwoju miasta do 2030 roku, a w szczególności:

1. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych
– obszar III Program bezpieczeństwa ruchu drogowego (Vision Zero)
– obszar V Plan zrównoważonej mobilności miejskiej z uwzględnieniem bydgoskiego obszaru funkcjonalnego SUMP oraz Program rozwoju infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego
oraz dodatkowo:
– obszar I Program zarządzania kontaktami z mieszkańcami oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
– obszar II Wieloletni program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, podmiotami pożytku publicznego oraz grupami społecznymi
– obszar IV Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Bydgoszczy – SECAP

2. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew
– obszar III Program rozwoju terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem BWW
– obszar IV Program ochrony potencjału przyrodniczego miasta

3. Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy
– obszar IV Zdrowe i bezpieczne środowisko – plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy, program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracji bydgoskiej
– ważnym celem powinno być powołanie ekodoradców, których zadaniem będzie przekazanie mieszkańcom Bydgoszczy wiedzy w zakresie uregulowań uchwały antysmogowej, informowanie o źródłach finansowania wymiany starych, nieefektywnych i od 01.01.2024 r. zabronionych źródeł ciepła, pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach programów rządowych i samorządowych, pomoc w procesie wymiany źródeł ciepła (jako działanie kluczowe do rozpoczęcia procesu wymiany starych kotłów i pieców, czego skutkiem ma być w perspektywie kilku lat zauważalna poprawa jakości powietrza w Bydgoszczy, szczególnie z kontekście planowanych konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały antysmogowej dla Bydgoszczy)

4. Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Cieszkowskiego
– propozycja połączenia merytorycznie w obszarze I i II – Program włączania mieszkańców w proces zarządzania samorządowego, kontaktami z mieszkańcami oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz Wieloletni program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, podmiotami pożytku publicznego oraz grupami społecznymi – np na: Program współpracy samorządu Bydgoszczy z organizacjami społecznymi / pozarządowymi i mieszkańcami
– prośba o wyjaśnienia co dalej z dokumentami, które straciły ważność z końcem 2020 roku – czy automatycznie zostaną podjęte kolejne ich wersje, zmodyfikowane, uaktualnione i jak się mają do kolejnych planowanych

 

Z poważaniem,
Paweł Górny
Marzena Błaszczyk
współprzewodniczący Bydgoskiej Federacji Ruchów Miejskich